KOMPRESOR KLIMATYZACJI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU KOMPRESORA KLIMATYZACJI

Kompresory klimatyzacji to bardzo wrażliwe urządzenia. Nieprawidłowa instalacja układu, znacznie skraca czas jego bezawaryjnej pracy. Jeżeli sprężarka była zatarta,
to nalezy koniecznie wypłukać cały układ klimatyzacji a następnie:

 • zalać kompresor olejem zalecanym przez producenta
 • przełożyć wszelkie uchwyty, wsporniki, przełączniki z kompresora wymontowanego z samochodu do nowo zakupionej sprężarki
 • odłączyć kompresor, wszelkie przewody metalowe i elastyczne, akumulator/osuszacz, zawór rozprężny
 • dokładnie wypłukać system klimatyzacji przy zamkniętym obiegu (płukanie azotem bądź powietrzem jest niedopuszczalne)
 • po zainstalowaniu kompresora, przed pierwszym uruchomieniem systemu,
  należy specjalnym kluczem przekręcić 10-15 razy sprzęgło kompresora,
  co spowoduje przedostanie się oleju do wszystkich ruchomych części sprężarki
 • opróżniać system za pomocą pompy próżniowej do 100 kPa przez około 45 minut,
  a gdy temperatura powietrza wynosi ponad 27°C lub samochód wyposażony jest w system dwustrefowy - przez co najmniej godzinę
 • napełnić ponownie system używając wyłącznie czynników R12, R134a i olejów przeznaczonych do tego typu czynników

← Kliknij tutaj, aby powrócić do spisu porad.

Copyright © 2011 MAAR-TURBO