TURBOSPRĘŻARKI

IDENTYFIKACJA

  • Najczęściej tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie aluminiowej sprężarki.
  • Podanie numerów OEM lub S/N jest konieczne do właściwej identyfikacji turbosprężarki.
Przykładowe tabliczki znamionowe:
OEM part no. Numer nadany turbosprężarce przez producenta silnika.
Serial no. Numer seryjny turbosprężarki.
S/N Numer nadany turbosprężarce przez producenta turbosprężarki.


← Kliknij tutaj, aby powrócić do spisu porad.

Copyright © 2011 MAAR-TURBO